Contact Us

Car-Lack (Thai-German) Co.,Ltd.
บริษัทคาร์แลค (ไทย-เยอรมัน) จำกัด
1506 ซอยกาญจนาภิเษก 008 แขวงบางแค เขตบางแค
กรุงเทพ 10160
0-2454-2876-80
02-454-2743
marketing@molycare.com

ติดต่อเจ้าหน้าที่

สอบถามรายละเอียด สั่งซื้อสินค้า โทร. 02-454 -2876-80 ต่อ 300 , 303
ฝ่ายขาย กรุงเทพ ปริมณฑล
092-467-9000
ฝ่ายขาย ภาคกลาง 086-544-2292
ฝ่ายขาย ภาคเหนือ 02-454-2876
ฝ่ายขาย ภาคอีสาน 02-454-2876
ฝ่ายขาย ภาคตะวันออก 086-544-2292
ฝ่ายขาย ภาคใต้ 087-927-3792